Symposion

Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Białystok 2016

24 września 2016

Białystok Hotel Gołębiewski

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Prof. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska

mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

Nadrzędnym celem Szkoły jest ustawiczne kształcenie lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych. Uczestnicząc w Podyplomowej Szkole PTP otrzymujecie Państwo unikatową okazję poszerzania wiedzy w zakresie pediatrii, z najwybitniejszymi specjalistami w naszym kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tematy, które są poruszane w Szkole, są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska pediatrycznego.Bacząc na naszą wspaniałą historię i tradycję przygotowaliśmy, na bazie dotychczasowych doświadczeń, cykl kilkunastu sesji o wyjątkowo praktycznym wymiarze. 

Żywię głęboką nadzieję, że tematyka oraz praktyczny charakter Szkoły w 2016 roku, zachęcą Państwa do udziału w Podyplomowej Szkole Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pozwolą na aktywne uczestnictwo w zajęciach, do czego serdecznie namawiam.


Z poważaniem

Mieczysława Czerwionka - Szaflarska


Program


Tematy wiodące:

 • Zakażenia układu oddechowego okiem praktyka
 • Autyzm wczesnodziecięcy - zbyt 'łatwe" rozpoznanie
 • Powiększone węzły chłonne - ważny problem pediatryczny 
 • Wpływ alergicznego nieżytu nosa na jakość życia u dzieci 
 • Otyłość u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania w celiakii
 • Alergia pokarmowa na białko mleka krowiego IgE niezależna
 • Znaczenie ekosystemu mikrobiontów przewodu pokarmowego 
 • Fitoterapia w infekcjach układu oddechowego
 • Znaczenie pielęgnacji w AZS, najnowsze rekomendacje
 • Nadreaktywność oskrzeli a przewlekły kaszel
 • Niedokrwistość u dzieci - nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne
 • Postępowanie diagnostyczne u dziecka z krwinkomoczem

PATRONAT NAUKOWY

 • Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska 

        Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP

 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud - Pogorzelski

        Prezes Zarządu Głównego PTP

 

 

Dlaczego warto poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie

w Podyplomowej Szkole PTP z Symposion 

 

Grono 12 wybitnych wykładowców

Aktualna, ważna problematyka programu.

Nowości w zakresie diagnostyki i terapii.

Najwyższe standardy nauczania w komfortowych warunkach.

Możliwość zadawania pytań przez SMS na nr tel. 882 583 877

Praktyczne Take Home Massages po każdym wykładzie.

Punkty edukacyjne

Nieodpłatny udział w konferencji

Możliwość zadawania pytań przez SMS na nr tel. 882 583 877

 

PUNKTY EDUKACYJNE

 

Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyskuje 4 punktów edukacyjne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3).

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

1) Wymagana jest rejestracja on-line - możliwość rejestracji na miejscu w godzinach 8:00 - 8:30.

2) Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych jest Państwa obecność na sympozjum oraz rejestracja przy stoisku firmy SYMPOSION. Certyfikat otrzymują Państwo na zakończenie sympozjum.

3) Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet wręczanych Państwu przy rejestracji. Dokładnie wypełnione ankiety umożliwiają nam poznanie Państwa indywidualnych preferencji co do tematyki sympozjów. Informacje te posłużą nam do celowanego informowania o spotkaniach będących w zakresie Państwa zainteresowań.

4) Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DZ.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).


Główny partner konferencjiKONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. Konferencji
aleksandra.patora@symposion.pl
tel. kom. 502 286 148

 

KONTAKT DLA FIRM

Bartosz Krupiński
Account Manager
bartosz.krupinski@symposion.pl
tel. kom.504 038 531

Małgorzata Nowakowska
Account Manager
malgorzata.nowakowska@symposion.pl
tel. kom. 504 038 512

 

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Project Manager
justyna.daniliszyn@symposion.pl
tel. kom. 
506 106 063

 

Symposion MH Sp. z o. o.  Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań

tel. 61 66 28 170, fax: 61 662 81 71

biuro@symposion.pl

www.symposion.pl